EKERI – EASY LOADING

TUR, RETUR
OCH NATUR

Ekeri arbetar målmedvetet för att befrämja en hållbar transportbransch. Vi utvärderar och effektiverar kontinuerligt vår tillverkning, förnyar och kompletterar våra fastigheter och använder grön el samt etiskt producerade råmaterial.

Genom att erbjuda våra kunder flexibla, klimatsmarta och slitstarka transportlösningar bidrar vi konkret till en mer miljövänlig transportindustri. Vår High Capacity Transport Module 16 är ett utmärkt exempel på just det.

Det är en transportenhet som utformats för att frakta mycket gods på en och samma resa, vilket många gånger är en förutsättning för hållbara transporter.

MEDVETENHET OCH INNOVATION

Vi är övertygade om att medvetenhet och innovation är avgörande faktorer i klimatarbetet. Vår verksamhet genomsyras därför av en medvetenhet om vilka risker och möjligheter som finns i transportindustrin, i vår egen produktion och företagsutveckling.

Innovation och en oförtröttlig vilja att utnyttja nya klimatsmarta metoder och lösningar i tillverkningen av våra transportenheter har redan gett oss ett mindre klimatavtryck och större konkurrenskraft. Vägen framåt handlar i stor utsträckning om effektivare resursanvändning, vilket Ekeri redan har en stark tradition av. Dagens klimatutmaningar sporrar oss att bli ännu bättre.

Även om klimatarbetet motiveras av en allvarlig situation, erbjuder det samtidigt många fördelar. Det hjälper oss att spara energi, att skapa långsiktig tillväxt och nya jobb. Det gynnar oss, våra kunder och miljön.

Vi tillverkar trailrar och bilskåp med öppningsbar sida, lågt rullmotstånd och lång livscykel. Det är det vi gör bäst och det är samtidigt en viktig uppgift i arbetet med en hållbar framtid.

HÅLLBARHETSAVTAL

Ekeri har valt att underteckna Jakobstadsregionens klimatkontrakt, som är en del av vår närregions klimatstrategi.

Vi har under flera års tid utvecklat vår miljökompetens och undertecknandet av avtalet är ett sätt att ytterligare befästa vårt engagemang för hållbarhetsfrågor.

Vi hoppas att vi samtidigt kan sporra andra företag att arbeta aktivt för regionens och EU:s klimatmål.

CIRKULÄR EKONOMI

Att bedriva en hållbar och ansvarstagande företagsverksamhet kräver en omställning till en cirkulär ekonomisk modell. Det är en nödvändig förändring som Ekeri helhjärtat deltar i.

En viktig komponent i cirkulär ekonomi är delningsekonomiska lösningar, vilket är ett område vi utvecklat stor kompetens inom. Genom uthyrning av transportenheter och inbyte och försäljning av begagnade enheter stöder vi en transportbransch med hög utnyttjandegrad.

Våra servicetjänster och vår reservdelsförsäljning bidrar samtidigt till att de transportenheter som redan finns i trafik kan användas maximalt och samtidigt bibehålla sin trafikduglighet under en lång tid.

VÅR RESA ÄR ETT KRETSLOPP

Lastning, lossning, tur- och returresor, produktutveckling och underhåll: kretslopp genomsyrar vår bransch och vår verksamhet.

När vi designar transportenheter beaktar vi hela fordonets livscykel och dess återvinning. Vi konstruerar trailrar och bilskåp som håller länge och är enkla att serva. I tillverkningen prioriterar vi komponenter och material som i största möjliga utsträckning går att återvinna.

Uthyrning som optimerar utnyttjandegraden
Inbyte och försäljning av begagnade enheter
Reparationer som förlänger livslängden
Hushållning med material och reservdelar
VI MINSKAR VÅRT KLIMATAVTRYCK
VI MINSKAR VÅRT KLIMATAVTRYCK
KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab