EKERI – EASY LOADING

TUR, RETUR
OG NATUR

Ekeri jobber målrettet for å fremme en bærekraftig transportnæring. Vi evaluerer og effektiviserer produksjonen vår kontinuerlig, fornyer og supplerer eiendommene våre og bruker grønn strøm og etisk produserte råvarer.

Genom att erbjuda våra kunder flexibla, klimatsmarta och slitstarka transportlösningar bidrar vi konkret till en mer miljövänlig transportindustri. Vår High Capacity Transport Module 16 är ett utmärkt exempel på just det.

Det är en transportenhet som utformats för att frakta mycket gods på en och samma resa, vilket många gånger är en förutsättning för hållbara transporter.

BEVISSTHET OG INNOVASJON

Vi er overbevist om at bevissthet og innovasjon er avgjørende faktorer i klimaarbeidet. Vår virksomhet er derfor gjennomsyret av en bevissthet om risikoer og muligheter som finnes i transportbransjen, i vår egen produksjon og i bedriftsutviklingen.

Innovasjon og et utrettelig ønske om å ta i bruk nye klimasmarte metoder og løsninger i produksjonen av våre transportenheter har allerede gitt oss et mindre klimaavtrykk og større konkurransekraft. Veien videre handler i stor grad om mer effektiv ressursbruk, noe Ekeri allerede har en sterk tradisjon for. Dagens klimautfordringer oppfordrer oss til å bli enda bedre.

Selv om klimaarbeid er en følge av en alvorlig situasjon, gir det også mange fordeler. Det hjelper oss å spare energi, skape langsiktig vekst og nye arbeidsplasser. Det kommer oss, våre kunder og miljøet til gode.

Vi produserer tilhengere, trailere og bilskap med åpningsbare sider, lav rullemotstand og lang levetid. Det er dette vi er best på og det er samtidig en viktig oppgave i arbeidet for en bærekraftig fremtid.

BÆREKRAFTSAVTALE

Ekeri har valgt å signere Jakobstadregionens klimakontrakt, som er en del av lokalregionens klimastrategi.

Vi har utviklet vår miljøekspertise gjennom flere år, og signeringen av avtalen er en måte å ytterligere befeste vårt engasjement for bærekraftspørsmål.

Vi håper at vi samtidig kan oppmuntre andre virksomheter til å jobbe aktivt for regionens og EUs klimamål.

SIRKULÆR ØKONOMI

Å drive en bærekraftig og ansvarlig virksomhet krever en overgang til en sirkulær økonomisk modell. Det er en nødvendig endring som Ekeri deltar i helhjertet.

En viktig komponent i sirkulær økonomi er delingsøkonomiske løsninger, som er et område vi har utviklet stor kompetanse på. Ved å leie transportenheter og bytte og selge brukte enheter støtter vi en transportbransje med høy utnyttelsesgrad.

Samtidig bidrar våre servicetjenester og vårt reservedelssalg til at transportenhetene som allerede er i trafikk kan utnyttes maksimalt og samtidig opprettholde sin trafikkevne i lang tid.

VÅR REISE ER ET KRETSLØP

Lasting, lossing, rundturer, produktutvikling og vedlikehold: Sykluser gjennomsyrer vår industri og vår virksomhet.

Når vi designer transportenheter, tar vi hensyn til hele livssyklusen til kjøretøyet og dets resirkulering. Vi designer hengere og bilskap som varer lenge og er enkle å betjene. I produksjonen prioriterer vi komponenter og materialer som i størst mulig grad kan gjenvinnes.

Utleie som optimerer utnyttelsesgraden
Bytte og salg av brukte enheter
Reparasjoner som forlenger levetiden
Redusert bruk av materialer og reservedeler
VI REDUSERER VÅRT KLIMAAVTRYKK
KONTAKT OSS

Vil du finne den løsningen som passer best for deg?

© 2024 Ekeri Ab