Ekeri Og Åpenhetsloven

Ekeri-konsernet omfattes av åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon hvordan virksomhetene arbeider med dette.

Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Ekeri arbeider for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet som leverandør av transporttjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer.

Kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere.

Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for mulige og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere mulige og faktisk negativ påvirkninger. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere.

Åpenhetsloven skal gi allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@ekeri.no Vi vil forsøke å besvare en skriftlig forespørsel så raskt mulig.

KONTAKT OSS

Er du interessert i hvilke muligheter våre produkter kan gi deg?

© 2024 Ekeri Ab