EKERI – EASY LOADING

EKERIS
FORDELER

Hovedprinsippet med Ekeris enheter er at de åpningsbare sidene på en vesentlig måte forenkler lasting og lossing av ulike typer gods.

Du som kunde kan velge den løsningen som passer best for dine bruksområder, fra vårt store produktutvalg. Du kan også velge testet og sikkert tilleggsutstyr – som det brukervennlige og allsidige surresystemet som Ekeri har utviklet.

ÅPNINGSBAR SIDE

Åpningsbar side tillater:
  • enklere og raskere lasting og lossing av varer
  • utnyttelse av lasterommet på en allsidig måte
  • fulle lass, partilass og stykkgods
  • frys- og tørrgods
  • uhindret lasting og lossing av langgods og pallegods
  • fleksibilitet til å losse/laste små mengder gods hvor som helst i lasterommet
  • kortere ventetider
  • bedre mulighet til å få returlast.

Du kan enkelt velge det du trenger fra Ekeris allsidige tilleggsutstyr.

Du åpner og lukker dørene enkelt og raskt. Dørstopperne sørger for at dørene holdes åpne under lasting og lossing.

Takket være at Ekeris chassis er optimalisert for sidedørsløsninger, fungerer sidedørene problemfritt uavhengig av lastens vekt.

Den åpningsbare siden øker mulighetene betydelig både når det gjelder lastens plassering, mengde og laste- og lossemulighetene.

LASTSIKRING

Ekeris surresystem – sammen med Load Lux-spenneren – er en overlegen løsning for stabil lastsikring. Systemet gir allsidige muligheter til å surre lasten fleksibelt og samtidig ta hensyn til ulike krav til lastsikring. Surresystemet letter også førerens arbeid.

Surringen er enkel og fleksibel siden stroppene kan festes der de trengs – trinnløst langs hele lasterommet. Dette er mulig takket være Ekeris patenterte surreskinner som er innfelt i gulvet langs begge sider. Før lasting festes stroppene enkelt til EkeBandUp-skinnen i taket, slik at den etter lasting kan trekkes ned ved surring av godset. På denne måten unngår man at stroppene kastes fra den ene siden til den andre.

Med Ekeris patenterte surresystem kan du flytte spennebåndene trinnløst i gulvskinnen.
Med Load Lux-spenner kan man utnytte hele lasterommets bredde.

LOAD LUX-SPENNER

Med Ekeris trinnløse Load Lux-spennere kan den innvendige bredden på lasterommet utnyttes maksimalt. Spennen legges trinnløst i skinnene og strammes med vanlig pipenøkkel.

LASTEEVNE

Takket være dobbeltgulvsystemet EkeLoad og den åpningsbare siden kan hele lasterommet brukes effektivt.

EkeLoad muliggjør fleksibel lasting i to nivåer, noe som gir bedre effektivitet, kostnadsbesparelser og mindre miljøbelastning ved optimal utnyttelse av lasterommet. EkeLoad er veldig populært for mattransporter der det ikke alltid er mulig å laste paller oppå hverandre.

EkeLoad-systemet består av innfelte skinner i vegger og sidedører samt bærende bommer som festes til disse.

Skinnene er helt innfelt, tar ikke opp noe lasterom og kan ikke skade lasten under transport. Bommene festes til enten dørskinnene eller til stolper montert på dørsiden.

• EkeLoad fås med 1,2 meters deling for EUR-paller.
• Stolpene kan justeres med 100 mm mellomrom.
• EkeLoad-skinnene kan også brukes til surring med spesielle stropper eller surringslenker som passer i skinnene.

PRODUKT­UTVIKLING

Utgangspunktet for vår produktutvikling er å tilfredsstille markedets behov – også i fremtiden. Før nye løsninger tilbys for salg, gjennomgår de en streng kvalitetskontroll med grundige tester.

Transportforetak, kjøretøyansvarlige og sjåførers tilbakemeldinger er spesielt verdifulle for vår produktutvikling. Våre kunder har gedigen erfaring med lasting og lossing, transportmetoder, lasterommets funksjoner og lastsikring. Med deres input som utgangspunkt finner vår produktutvikling bedre løsninger, materialer og design som letter sjåførens daglige arbeid, øker effektiviteten og forbedrer ergonomien.

NYHETER

KVALITET, MILJØ OG ARBEIDSSIKKERHET

Vårt produksjonssystem garanterer at produktene våre er trygge og at leveransetiden holder. Produksjonens materiale- og underleverandører følger også Ekeris prinsipper.

Vårt styringssystem garanterer at våre produkter er i samsvar med kontrakten og oppfyller kundenes krav, behov og forventninger. Ekeris ledelsessystem er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 og arbeidshelse- og arbeidsikkerhetsstandarden ISO 45001.

Bærekraft og en balansert utvikling mot en miljøtilpasset transportnæring er viktige veiskiller i vår reisebeskrivelse.

AFTER SALES

Vi støtter og bistår også våre kunder etter levering av en transportløsning. Via vår After Sales-avdeling kan du raskt og enkelt få tak i riktige reservedeler og ekstrautstyr. Det er en betryggende fremtidsgaranti og en av tingene som gjør Ekeri til et trygt valg både i dag og i morgen.

KONTAKT OSS

Er du interessert i hvilke muligheter våre produkter kan gi deg?

© 2024 Ekeri Ab