EKERI – EASY LOADING

EKERIS
FÖRDELAR

Huvudprincipen med Ekeris enheter är att de öppningsbara sidorna på ett betydande sätt underlättar lastning och lossning av olika sorters gods.

I vårt stora produkturval kan du som kund välja den lösning som bäst lämpar sig för dina användningsområden. Du kan också välja mellan testade och säkra tillvalsutrustningar – som till exempel det lättanvända och mångsidiga surrningssystemet som Ekeri utvecklat.

ÖPPNINGSBAR SIDA

Öppningsbar sida möjliggör:
  • enklare och snabbare lastning och lossning av gods
  • utnyttjande av lastutrymmet på ett mångsidigt sätt
  • fulla laster, partilaster och styckegods
  • frys- och torrgods
  • obehindrad lastning och lossning av långt gods och pallgods
  • flexibilitet att lossa/lasta mindre godsmängder var som helst i lastutrymmet
  • kortare väntetider
  • bättre möjlighet att få returlaster.

Bland Ekeris mångsidiga tillvalsutrustning väljer du enkelt det du behöver.

Dörrarna öppnar och stänger du smidigt och snabbt. Dörrstopparna säkrar att dörrarna hålls öppna under lastning och lossning.

Tack vare Ekerichassits optimering för sidodörrslösningar fungerar sidodörrarna problemfritt oavsett lastens vikt.

Öppningsbar sida ökar avsevärt möjligheterna både vad gäller lastens placering och mängd samt lastnings- och lossningsmöjligheterna.

LASTSÄKRING

Ekeris surrningssystem – tillsammans med Load Lux-spännaren – är en överlägsen lösning för stabil lastsäkring. Systemet ger mångsidiga möjligheter att surra lasten flexibelt och samtidigt beakta olika lastsäkringskrav. Surrningssystemet underlättar också avsevärt chaufförens arbete.

Surrningen är enkel och smidig då spännbanden kan fästas var helst de behövs steglöst längs hela lastutrymmet. Detta är möjligt tack vare Ekeris patenterade surrskenor som är infällda i golvet längs båda sidorna. Före lastning fästs spännbanden enkelt i EkeBandUp-skenan i taket, för att efter lastningen dras ner vid fastsurrning av godset. Spännbanden behöver på så sätt inte kastas från den ena sidan till den andra.

Med Ekeris patenterade surrningssystem kan du flytta spännbanden steglöst i golvskenan.
Med Load Lux-spännarna kan man utnyttja hela lastutrymmets bredd.

LOAD LUX-SPÄNNARE

Med Ekeris steglösa Load Lux-spännare kan lastutrymmets inre bredd utnyttjas maximalt. Spännarna placeras steglöst i skenorna och spänns med en normal hylsnyckel.

LAST­FÖRMÅGA

Tack vare dubbelgolvssystemet EkeLoad och den öppningsbara sidan kan hela lastutrymmet utnyttjas effektivt.

EkeLoad möjliggör flexibel lastning i två plan vilket ger bättre effektivitet, kostnadsbesparingar och mindre miljöpåverkan i och med optimal användning av lastutrymmet. EkeLoad är mycket omtyckt vid livsmedelstransporter där det inte alltid är möjligt att lasta pallar ovanpå varandra.

EkeLoad-systemet består av infällda skenor i väggar och sidodörrar samt bärande bommar som fästs i dessa.

Skenorna är helt infällda och tar inget lastutrymme och kan inte skada lasten under transporten. Bommarna fästs i antingen dörrskenorna eller i stolpar som monteras i dörrsidan.

• EkeLoad fås med 1,2 meters delning för EUR-pallar.
• Stolparna kan justeras med 100 mm:s mellanrum.
• EkeLoad-skenorna kan också användas för surrning med speciella spännband eller surrlänkar som passar i skenorna.

PRODUKT­UTVECKLING

Utgångspunkten för vår produktutveckling är att tillfredsställa marknadens behov – även i framtiden. Innan nya lösningar erbjuds till försäljning genomgår de en hård kvalitetskontroll med noggranna tester.

Transportföretagares, fordonsansvarigas och chaufförers feedback är särskilt värdefull för vår produktutveckling. Våra kunder har gedigen erfarenhet av lastning och lossning, transportmetoder, lastutrymmets funktioner och lastsäkring. Med deras input som utgångspunkt tar vår produktuveckling fram bättre lösningar, material och design som underlättar chaufförens dagliga arbete, ökar effektiviteten och förbättrar ergonomin.

NYHETER

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSSÄKERHET

Vårt produktionssystem garanterar att våra produkter är säkra och att leveranstiderna håller. Även produktionens material- och underleverantörer följer Ekeris principer.

Vårt ledningssystem garanterar att våra produkter är avtalsenliga och motsvarar kundernas krav, behov och förväntningar. Ekeris ledningssystem är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och arbetshälso- och arbetssäkerhetsstandarden ISO 45001.

Hållbarhet och en balanserad utveckling mot en miljöanpassad transportbransch är viktiga vägmärken i vår färdbeskrivning.

AFTER SALES

Vi stöder och bistår våra kunder också efter leverans av en transportlösning. Via vår After Sales-avdelning får du snabbt och enkelt tag i rätt reservdelar och extra utrustning. Det är en betryggande framtidsgaranti och en av de saker som gör att Ekeri är ett stabilt val både idag och imorgon.

KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab