Historie

Skroll ned

Det startet med møbler, lampetter og tannbørsteskaft i et enkeltmannsforetak i et uthus på 20 kvadratmeter.

Historien om Ekeri er en historie om ukuelig entreprenørskap og innovasjon, og en utvikling fra håndverksproduksjon til produksjon i stor skala.

Selskapet stiftes

Bror Eklund grunnlegger et firma som heter Eklunds Snickeri, som hovedsakelig er et snekkerverksted.

Snekkervarer

Selskapet produserer blant annet dører og møbler.

Vogner og kiosker

I tillegg til skapoverbygg og tilhengere produserer Eklunds Snickeri nå også campingvogner og kiosker.

Metallindustri

Ekeri har spesialisert seg på transportutstyr og hovedsakelig på varebilhengere og kapelltilhengere. På 1970-tallet overtar Lars og Henrik Eklund ledelsen av selskapet.

Ny fabrikk

På 1980-tallet ble den nåværende fabrikken bygget. Eksporten til Sverige og Norge starter.

Åpningsbar side

Ekeri har spesialisert seg på skapoverbygg og tilhengere med åpningsbare sider. Tredje generasjon er involvert i familiebedriften. Det initieres også eksport til land utenfor Norden.

Ekeri kvalitetssikres

Det gjøres viktige investeringer i kvalitet og miljø da Ekeri er kvalitets- og miljøsertifiseres.

Selskapet fyller 70 år

Ekeri feirer sine første sytti år. Mer enn 70 % av Ekeris produksjon går til eksport, og salget fortsetter å vokse.

Ekeri utvider

Selskapet utvider fabrikkområdet med et nytt moderne fabrikkbygg for dør- og elementproduksjon.

Oppkjøp

Året er preget av betydelige investeringer. Ekeri kjøper det svenske selskapet OF Ekeri, og styrker dermed sin tilstedeværelse i det svenske markedet.

Det finske selskapet Ko-Me-Sa Oy, som produserer chassiskomponenter, skal også kjøpes opp og bli et heleid datterselskap av Ekeri.

NOW

Ekeri har etablert seg som en ledende aktør i det nordiske tilhenger- og trailermarkedet og kan se tilbake på en fantastisk utvikling. De siste 25 årene har salget seksdoblet seg og fremtidsutsiktene er lyse.

KONTAKT OSS

Er du interessert i hvilke muligheter våre produkter kan gi deg?

© 2023 Ekeri Ab