Historia

Skrolla ner

Det började med möbler, lampetter och tandborstskaft i ett enmansföretag i ett uthus på 20 kvadratmeter.

Historien om Ekeri är en berättelse om okuvligt entreprenörskap och innovativitet, och en utveckling från hantverksmässig tillverkning till storskalig produktion.

FÖRETAGET GRUNDAS

Bror Eklund grundar ett företag med namnet Eklunds Snickeri som i huvudsak är ett snickeri.

SNICKERIPRODUKTER

Företaget tillverkar bland annat dörrar och möbler.

VAGNAR OCH KIOSKER

Utöver skåppåbyggnader och släpvagnar tillverkar Eklunds Snickeri nu även husvagnar och kiosker.

METALLINDUSTRI

Ekeri specialiserar sig på transportutrustning och huvudsakligen på skåpsläpvagnar och kapellsläp. På 1970-talet övertar Lars och Henrik Eklund ledningen av företaget.

NY FABRIK

På 1980-talet byggs den nuvarande fabriken. Exporten till Sverige och Norge inleds.

ÖPPNINGSBAR SIDA

Ekeri specialiserar sig på skåppåbyggnader och släpvagnar med öppningsbar sida. Den tredje generationen involverar sig i familjeföretaget. Export inleds också till länder utanför Norden.

OLSSONS FÖRSÄLJNING GRUNDAS

Erik Olsson grundar Olssons försäljning tillsammans med sonen Claes. Företaget ska sedermera utvecklas till dagens OF Ekeri.

OLSSONS FÖRSÄLJNING BÖRJAR SÄLJA EKERIS PRODUKTER

Via en kund får Erik och Claes höra talas om ett väldigt omtyckt släp som lär trafikera de norrländska vägarna. Det omtalade släpet är förstås tillverkat av Ekeri. Kontakt etableras med den finländska tillverkaren och Olssons försäljning blir officiell återförsäljare av Ekeris produkter i Sverige.

OLSSONS FÖRSÄLJNING BLIR OF EKERI

Ekeri köper in sig i Olssons försäljning med 25 % av aktieandelarna. I samband med köpet byter Olssons försäljning namn till OF Ekeri.

EKERI KVALITETSSÄKRAS

Viktiga satsningar på kvalitet och miljö görs i och med att Ekeri kvalitets- och miljöcertifieras.

FÖRETAGET FYLLER 70 ÅR

Ekeri firar sina första sjuttio år. Över 70 % av Ekeris produktion går nu på export och omsättningen fortsätter att växa.

EKERI UTVIDGAR

Företaget utvidgar fabriksområdet med en ny modern fabriksbyggnad för dörr- och elementproduktion.

UPPKÖP

Ekeri köper upp det svenska företaget OF Ekeri, och stärker därmed sin närvaro på den svenska marknaden.

NOW

Ekeri har etablerat sig som en ledande aktör på den nordiska släp- och trailermarknaden och kan blicka tillbaka på en hisnande utveckling. De senaste 25 åren har omsättningen sexfaldigats och framtidsutsikterna är ljusa.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av vilka möjligheter våra produkter kan ge just dig?

© 2024 Ekeri Ab