EKERI – EASY LOADING

ZAWSZE ZRÓWNOWAŻONY

Ekeri stara się promować zrównoważony przemysł transportowy. Dlatego stale oceniamy i usprawniamy naszą produkcję oraz nasze placówki. Korzystamy z zielonej energii i etycznie produkowanych surowców.

Genom att erbjuda våra kunder flexibla, klimatsmarta och slitstarka transportlösningar bidrar vi konkret till en mer miljövänlig transportindustri. Vår High Capacity Transport Module 16 är ett utmärkt exempel på just det.

Det är en transportenhet som utformats för att frakta mycket gods på en och samma resa, vilket många gånger är en förutsättning för hållbara transporter.

ŚWIADOMOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

Jesteśmy przekonani, że świadomość i innowacyjność są kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju. Dlatego nasze działania charakteryzuje świadomość zagrożeń i szans istniejących w branży transportowej, naszej produkcji i rozwoju naszej firmy.

Innowacje i nieustanna wola poszukiwania nowych, przyjaznych dla klimatu metod i rozwiązań w produkcji naszych jednostek transportowych już pozwoliły nam zmniejszyć wpływ na środowisko i zwiększyć naszą konkurencyjność. Przyszła droga zależy przede wszystkim od efektywnego zarządzania zasobami, czyli tego, w czym Ekeri ma silną tradycję. Wyzwania związane z ochroną środowiska, przed którymi dziś stoimy, motywują nas do stawania się jeszcze lepszymi.

Choć konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska wynika z trudnej sytuacji, to jednocześnie przynoszą one wiele korzyści. Pomagają nam oszczędzać energię, przyczyniają się do długoterminowego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Ogólnie rzecz biorąc, są one korzystne dla nas, naszych klientów i środowiska.

Produkujemy przyczepy i zabudowy samochodów ciężarowych o otwieranych bokach, niskim oporze toczenia i długiej żywotności. To nasza specjalność, a także ważny wkład w budowanie zrównoważonej przyszłości.

POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ekeri zdecydowała się podpisać porozumienie klimatyczne regionu Jakobstad, które jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

Od kilku lat rozwijamy naszą świadomość ekologiczną, a podpisanie tego porozumienia jeszcze bardziej umacnia nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się zainspirować inne firmy do podjęcia działań i przyłączenia się do wysiłków na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych naszego regionu i Unii Europejskiej.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Prowadzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu wymaga przejścia na model ekonomii opartej na obiegu zamkniętym. Jest to konieczna zmiana, którą Ekeri popiera całym sercem.

Istotną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym są rozwiązania z zakresu ekonomii współpracy, w której to dziedzinie wypracowaliśmy znaczące umiejętności. Popieramy branżę transportową o wysokim wskaźniku wykorzystania, oferując jednostki transportowe na wynajem, oferując wymianę i odsprzedaż używanych jednostek.

Nasze usługi serwisowe i posprzedażowe pomagają w utrzymaniu ciągłej zdatności do jazdy i efektywnym wykorzystaniu jednostek transportowych już jeżdżących po drogach.

NASZA PODRÓŻ TO CYKL

Załadunek, rozładunek, podróże i powroty, rozwój i utrzymanie produktów: cały nasz biznes i przemysł jest cyklem.

Kiedy projektujemy jednostki transportowe, bierzemy pod uwagę cały okres życia pojazdu i jego recykling. Budujemy przyczepy i nadwozia ciężarówek, które są trwałe i łatwe w utrzymaniu. W procesie produkcji preferujemy komponenty i materiały, które można poddać recyklingowi.

Wynajem, który poprawia stopień wykorzystania
Handel i odsprzedaż używanych jednostek
Naprawy przedłużające żywotność
Zarządzanie materiałami i częściami zamiennymi
VI MINSKAR VÅRT KLIMATAVTRYCK
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz się dowiedzieć, które rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

© 2024 Ekeri Oy