EKERI – EASY LOADING

LUONTO KIITTÄÄ MENO- JA PALUU- MATKALLA

Ekeri toimii tavoitteellisesti kestävän kuljetusalan puolesta. Me arvioimme ja tehostamme jatkuvasti tuotantoamme, uudistamme ja täydennämme toimitilojamme sekä hyödynnämme vihreää sähköä ja eettisesti tuotettuja raaka-aineita.

Tarjoamalla asiakkaillemme joustavia, ilmastoviisaita ja kestäviä kuljetusratkaisuja toimimme konkreettisesti ympäristöystävällisemmän kuljetusalan puolesta. Meidän High Capacity Transport Module 16 on erinomainen esimerkki juuri tästä.

Se on kuljetusyksikkö, joka on suunniteltu kuljettamaan paljon tavaraa kerrallaan, mikä on useimmiten kestävien kuljetusten edellytys.

TILANNETIETOISUUTTA JA INNOVAATIOITA

Olemme vakuuttuneita siitä, että tilannetietoisuus ja innovaatiot ovat keskeisiä tekijöitä ilmastotyössä. Siten toimintaamme kuvaa tilannetietoisuus kuljetusteollisuuden riskeistä ja mahdollisuuksista, olipa kyseessä oma tuotantomme tai yrityksemme kehittäminen.

Innovatiivisuus ja väsymätön halu hyödyntää uusia, ilmastoviisaita menetelmiä ja ratkaisuja kuljetusyksiköidemme valmistuksessa ovat jo pienentäneet ilmastojalanjälkeämme ja lisänneet kilpailukykyämme. Seuraava etappimme on pitkälti resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, mistä Ekerillä on jo vahvat perinteet. Nykypäivän ilmastohaasteet kannustavat meitä kehittymään.

Vaikka ilmastotyötä tehdään vakavan tilanteen eteen, se tarjoaa samalla monia etuja. Ilmastotyö auttaa meitä säästämään energiaa, luomaan pitkäjänteistä kasvua ja uusia työpaikkoja. Se hyödyttää meitä, asiakkaitamme ja ympäristöä.

Valmistamme sivusta-avattavia perävaunuja, puoliperävaunuja ja kuorma-auton umpikoreja, joissa on alhainen vierintävastus ja pitkä elinkaari. Tämän me taidamme parhaiten, ja se on tärkeä tehtävä myös kestävän tulevaisuuden eteen tehtävän työn kannalta.

VASTUULLISUUSSOPIMUS

Ekeri on päättänyt allekirjoittaa Pietarsaaren seudun ilmastosopimuksen, joka on osa lähialueemme ilmastostrategiaa.

Olemme kehittäneet ympäristöosaamistamme useiden vuosien ajan, ja tämän sopimuksen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään sitoutumistamme kestävään kehitykseen.

Toivomme samalla voivamme kannustaa muitakin yrityksiä toimimaan aktiivisesti alueen ja EU:n ilmastotavoitteiden eteen.

KIERTOTALOUS

Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta edellyttää siirtymistä kiertotalousmalliin. Se on välttämätön muutos, jossa Ekeri on täysillä mukana.

Jakamistalouden ratkaisut ovat tärkeä osa kiertotaloutta, ja olemme kehittäneet toimintaamme laajasti sen suhteen. Kuljetusyksiköitä vuokraamalla ja käytettyjä yksiköitä vaihtamalla sekä myymällä me tuemme korkean käyttöasteen kuljetusalaa.

Huoltopalvelumme ja varaosamyyntimme vaikuttavat myös osaltaan siihen, että jo liikenteessä olevia kuljetusyksiköitä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja että ne myös pysyvät liikennekelpoisina pitkään.

MATKAMME ON KIERTOKULKUA

Lastausta, purkua, edestakaisia matkoja, tuotekehitystä ja huoltoa: kiertokulku ulottuu alallamme ja toiminnassamme kaikkialle.

Kuljetusyksiköitä suunnitellessamme otamme huomioon ajoneuvon koko elinkaaren ja sen kierrätyksen. Valmistamme puoliperävaunuja ja kuorma-auton umpikoreja, jotka kestävät pitkään ja ovat helppoja huoltaa. Valmistuksessa suosimme mahdollisimman kierrätyskelpoisia osia ja materiaaleja.

Käyttöasteen optimoiva vuokraus
Käytettyjen yksiköiden vaihto ja myynti
Käyttöikää pidentävät korjaukset
Materiaalien ja varaosien fiksu käyttö
PIENENNÄMME ILMASTOJALANJÄLKEÄMME
OTA YHTEYTTÄ

Haluatko löytää sinulle sopivimman ratkaisun?

© 2024 Ekeri Oy