Pressmeddelande

Ekeri ingår energieffektivitetsavtal

17.2.2023

I Finland har man arbetat med frivilliga energieffektivitetsavtal mellan staten och de olika branscherna och kommunerna sedan 1990-talet. Det nuvarande avtalet inleddes 2017 och pågår fram till 2025. Många företag och kommuner i Finland har anslutit sig, så även Ekeri som är den första tillverkaren av transportlösningar som ingått avtalet.

Kartläggning och uppföljning av energiförbrukning

Målet med avtalet är att effektivera energianvändning och på så sätt minska och förebygga klimatavtrycket från industrin, energi-, kommun- och tjänstesektorn samt fastighetsbranschen. Med energieffektivitetsavtalet som grund utvecklar varje företag som ingått avtalet åtgärdsprogram för att minimera sin energianvändning och därmed minska energiförbrukningens koldioxidutsläpp.

”Det här är en naturlig fortsättning av Ekeris hållbarhetsarbete. Redan 2007 gick vi över till uppvärmning med flis och vi har genom åren helt och hållet övergått till användning av grön el”, berättar Daniel Asplund, Ekeris Quality and After Sales Manager.

De företag som ingår avtalet förbinder sig att arbeta kontinuerligt med energieffektivering och ökad användning av förnybara energikällor. Företagen måste kartlägga sina möjligheter till effektivering och organisera personalutbildning, inköpsprocesser och annat arbete så att avtalets klimatmål understöds. Avtalet följs upp genom att företagen årligen redovisar för sin energiförbrukning, vilka åtgärder de vidtagit och energieffektiveringens framåtskridande.

Målsättningar för att effektivera energianvändningen

Ekeri är i och med energieffektivitetsavtalet redo att ta ett ännu större ansvar för att arbeta enligt finska och internationella målsättningar. Vid ingången av avtalet uppges ett vägledande kvantitativt mål för energibesparing. Avtalets målsättning för 2025 är att de anslutna företagen ska minska sin energianvändning med 7,5 %.

“För att uppnå dessa målsättningar kommer Ekeri att arbeta ännu mera med att minska värmeförluster från fastigheter och ventilation med hjälp av den bästa tillgängliga tekniken”, berättar Asplund.

Ekeri tror att en effektivering är möjlig och kommer att vidta åtgärder enligt bästa förmåga för att uppnå energieffektivitetsavtalets målsättningar.

SENASTE NYHETERNA
KONTAKTA OSS

Är du intresserad av vilka möjligheter våra produkter kan ge just dig?

© 2024 Ekeri Ab