Case

Con-Tex erbjuder säker transport av explosiv frakt med Ekeris trailers

17.4.2024

Att transportera sprängämnen och annat farligt gods längs vägarna är utmanande och kräver strikt efterlevnad av ADR-reglerna. ADR är ett regelverk som garanterar säkerhet och trygghet vid vägtransporter av farligt gods. ADR innefattar regler för klassificering, förpackning, märkning, dokumentation, fordonsutrustning, förarutbildning och beredskap vid nödsituationer.

Con-Tex Transport GmbH är ett tyskt företag som transporterar explosivt och farligt gods. Det är ett riskfyllt jobb som kräver särskild kompetens och utrustning. Företaget har arbetat med detta i över 12 år och har specialiserat sig på transport av explosiva ämnen där denna standard krävs. Con-Tex följer alla regler och förordningar för transport av explosiva ämnen, använder moderna fordon och erfarna förare som känner till vägarna väl. Deras kunder inom försvarsindustrin litar på att de är punktliga och säkra.

Con-Tex kunder finns i Tyskland, som är en stor aktör inom försvarsindustrin. Företaget har som mål att expandera inom detta specifika område och vill investera i fler Ekeritrailers. Anledningen till detta är att Ekeris enheter håller hög kvalitet, vilket också krävs av Con-Tex kunder.

– Vi strävar efter kvalitet framför kvantitet, berättar Frank Noe, vd för Con-Tex Transport GmbH.

Eftersom lasten är mycket krävande behöver förarna specialutbildning, till exempel ADR-kort. Företaget investerar mycket i att utbilda sina förare.

Lösningen för säkra transporter: Ekeritrailers

Con-Tex har valt Ekeri som sin samarbetspartner för att tillhandahålla trailers som uppfyller ADR EXIII-standarden. Släpvagnarna är utformade för att uppfylla ADR-kraven för transport av farligt gods och de specifika behoven inom försvarsindustrin.

Med Ekeris trailers kan Con-Tex Transport erbjuda sina kunder en flexibel och effektiv service samtidigt som risken för olyckor eller stöldförsök minimeras. Ekeris trailers har extra lås på dörrar och sidor, vilket ökar transportsäkerheten. Trailrarna är också utrustade med avancerad övervakningsteknik.

Resultatet av att leverera explosiva ämnen tryggt och säkert

Genom att använda Ekeris trailers har Con-Tex kunnat leverera sprängämnen på ett tryggt och säkert sätt. Transportlösningarna har dessutom gett Con-Tex möjligheten att utöka sin verksamhet på den nischade transportmarknaden. Expansionen beror på att kunder föredrar att arbeta med en transportör som använder Ekeritrailers, eftersom dessa har högt anseende i branschen.  Con-Tex har även kunnat minska underhålls- och reparationskostnaderna för sina trailers, eftersom Ekeris enheter är konstruerade för att hålla länge och fungera väl under krävande förhållanden.

Utlåtande från Con-Tex vd

“Vi är mycket nöjda med Ekeris trailers, eftersom de ger oss den bästa lösningen för transport av sprängämnen. De är trygga, säkra, enkla att använda, och de har ett gott rykte på marknaden. Våra kunder litar mer på oss när de ser att vi använder Ekeritrailers, vilka är de bästa i branschen. Vi är glada över att samarbeta med Ekeri, eftersom de är en pålitlig och professionell partner som förstår våra behov och utmaningar”, avslutar Frank Noe.

SENASTE NYHETERNA
KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab