Aktuellt

Ekeri går inn for klimanøytral produksjon

25.8.2022

Nå er neste milepæl i Ekeris arbeid med bærekraft nådd, siden fabrikken i Kållby i Finland er blitt klimanøytral. Ekeri presenterer dette store fremskrittet under Nordens største transportmesse, Elmia Lastbil 2022, som vil bli avholdt i Jönköping 24.–27.

Langsiktig klimaforpliktelse fortsetter

Grunnlaget for en klimanøytral fabrikk ble lagt tilbake i 2007 da Ekeri valgte å bytte til oppvarming med flis. Siden da har selskapet blant annet redusert strømforbruk og drivstofforbruk, og gått over til utelukkende bruk av grønn elektrisitet. I det siste har Ekeri også i økende grad prioritert biodrivstoff for å minimere utslipp fra egne kjøretøy og maskiner.

Selv om Ekeri allerede har tatt ulike klimatiltak i mange år, har det tidligere vært vanskelig å vurdere effektene av endringene som er gjort. Da selskapet gjennomførte en konsulentstyrt evalueringsprosess i henhold til The Greenhouse Gas Protocol (GHG) i sommer, fikk selskapet et klarere bilde av sitt eget klimafotavtrykk.

GHG-protokollen er verdens mest brukte standard for beregning og forevisning av klimagassutslipp. For Ekeri har det vært et verdifullt verktøy ikke bare for å kartlegge klimafotavtrykket, men også for å se hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere og kompensere for miljøpåvirkningen.

– Vi ønsker å overlevere en sunn planet til fremtidige generasjoner, og utslippsberegningene har hjulpet og ansporet oss videre i vår søken etter klimanøytralitet. Det er ingen grunn til å jobbe blindt når man jobber med miljøspørsmål, sier Ekeris kvalitets- og ettersalgssjef Daniel Asplund.

Den gjenværende miljøpåvirkningen kompenseres

Ekeri har beregnet Omfang 1 og 2 i henhold til GHG-protokollen. Omfang 1 og 2 krever at selskapet tar høyde for og kompenserer for direkte utslipp fra egne kjøretøy, produksjon og fabrikk, samt indirekte utslipp fra oppvarming og elektrisitetsbruk. Ekeri er dermed et av de første selskapene både i regionen og i sin bransje som kan skryte av klimanøytral produksjon.

– På fabrikken vår i Kållby ser vi det som viktig å leve i balanse med naturen. Produksjonsenheten er vakkert innrammet av skog og jordbruksland, så hver gang du ser ut av et vindu her, blir du påminnet om naturen vi må verne om. Derfor føltes det rimelig å kompensere for våre resterende 94 tonn karbondioksidekvivalenter med planting av ny skog, sier Asplund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Daniel Asplund
E-post: daniel.asplund@ekeri.fi
Tlf: +358 (0)6 7887 415

SISTE NYTT
KONTAKT OSS

Er du interessert i hvilke muligheter våre produkter kan gi deg?

© 2024 Ekeri Ab