Aktuellt

Ekeri går in för klimatneutral produktion

25.8.2022

Nu har nästa milstolpe i Ekeris arbete med hållbarhet nåtts då fabriken i Kållby, Finland, blivit klimatneutral. Ekeri presenterar detta stora framsteg under Nordens största transportmässa, Elmia Lastbil 2022, som anordnas i Jönköping den 24–27 augusti.

Ett långsiktigt klimatengagemang fortsätter

Grunden för att bli en klimatneutral fabrik lades redan 2007 när Ekeri valde att övergå till uppvärmning med flis. Sedan dess har företaget bland annat minskat sin el- och bränsleförbrukning och övergått till att uteslutande använda grön el. Den senaste tiden har Ekeri också i allt större utsträckning prioriterat biobränslen för att minimera utsläppen från egna fordon och maskiner.

Även om Ekeri således redan under många år vidtagit olika klimatåtgärder har det tidigare varit svårt att värdera effekterna av de omställningar man gjort. När företaget denna sommar slutförde en konsultledd utvärderingsprocess i enlighet med The Greenhouse Gas Protocol (GHG) fick man en tydligare bild av det egna klimatavtrycket.

GHG-protokollet är världens mest använda standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. För Ekeris del har det varit ett värdefullt verktyg inte bara för att kartlägga klimatavtrycket utan också för att se vilka åtgärder man kunnat vidta för att minska och kompensera miljöpåverkan.

– Vi vill överlämna en frisk planet till kommande generationer och utsläppsberäkningarna har hjälpt och sporrat oss i vår strävan mot klimatneutralitet. Det finns ingen orsak att arbeta i blindo när man jobbar med miljöfrågor, konstaterar Ekeris Quality and After Sales Manager, Daniel Asplund.

Resterande miljöpåverkan kompenseras

Ekeri har beräknat Scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet. Scope 1 och 2 innebär att företaget ska redogöra för och uppväga direkta utsläpp från egna fordon, produktionen och fabriken, samt indirekta utsläpp från uppvärmning och elanvändning. Ekeri är därmed ett av de första företagen såväl i regionen som inom sin bransch som kan stoltsera med en klimatneutral produktion.

– Vid vår fabrik i Kållby ser vi det som viktigt att leva i balans med naturen. Produktionsenheten är vackert inramad av skog och åkermark så varje gång man tittar ut genom ett fönster här blir man påmind om den natur vi måste värna om. Därför kändes det rimligt att kompensera våra återstående 94 ton koldioxidekvivalenter med plantering av ny skog, säger Asplund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Asplund
E-post: daniel.asplund@ekeri.fi
Phone: +358 (0)6 7887 415

SENASTE NYHETERNA

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av vilka möjligheter våra produkter kan ge just dig?

© 2024 Ekeri Ab