Aktuellt

Ett utmanande men framgångsrikt år

4.1.2023

När jag ser tillbaka på mitt första år som vd tänker jag först och främst på vilket fantastiskt dedikerat gäng vi har vid Ekeri. Därefter tänker jag att en lättare start kunde man ha önskat sig.

Det har varit ett år som bjudit på oväntade händelser och förändringar i både branschen och ekonomin. Vi har även i år fått dras med uteblivna materialleveranser, samtidigt som materialpriserna ökat snabbare än någonsin.

En skenande inflation och stigande räntor har medfört utmaningar för oss alla, också i den privata ekonomin. Trots detta har vår personal jobbat dedikerat och lyckats förverkliga årets produktionsplan, och därmed kunnat hålla det vi lovat våra kunder.

Viktiga investeringar och nyförvärv

Vi har under året slutfört flera stora investeringar. I Norge har nya kontor och utrymmen byggts för service och reservdelar. Uppköpet av OF Ekeri i Sverige slutfördes i början av året, vilket är ett verkligt viktigt steg i utvecklingen av Ekerikoncernen. Vi har även köpt upp vår underleverantör Ko-Me-Sa i Karleby och integrerat företaget med Ekerikoncernen. Med dessa förvärv fortsätter vi att utveckla vår kärnverksamhet på ett sätt som gynnar våra kunder på både kort och lång sikt.

Hållbarhetsarbetet fortsätter

Vårt långvariga arbete för hållbar utveckling har under året blivit mer överskådligt tack vare utvärderingsprocesser baserade på internationella standarder. Glada är vi över regionens hållbarhetspris som vi blev tilldelade för vårt hållbarhetsarbete och vår numera klimatneutrala fabrik. Men vår klimatresa har bara börjat.

Nu tar vi sikte på de indirekta växthusgasutsläppen, det som händer före och efter produktionen. Där ska vi tillsammans med underleverantörer sträva mot samma hållbarhetsmål och därmed minska Ekeris klimatpåverkan även utanför den klimatneutrala fabrikens väggar.

Med tacksamhet blickar vi framåt

Under året har vi förstärkt Ekeris organisation och fått välkomna och lära känna många nya kollegor. Jag känner en mycket stor tacksamhet gentemot hela vår fantastiska personal, kunder, samarbetspartner och leverantörer som gjort allt detta möjligt under ett utmanande år. Efter fjolårets rekordförsäljning har vi även i år sålt mera transportlösningar än vi hunnit producera. Vi vill framföra ett stort tack till våra kunder för förtroendet.

Nu ser vi med spänning och förväntan fram emot 2023. Vi har det väl förspänt med en mycket kunnig personal och en välfungerande organisation, en god orderstock samt nyligen slutförda investeringar och företagsköp.

Framtidstron är stark – utifrån en välutformad strategi och klara och tydliga målsättningar vill vi göra 2023 till Ekeris bästa år någonsin.

SENASTE NYHETERNA
KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab