Pressmeddelande

Ekeris nya hållbarhetsmålsättningar

22.3.2023

Den gröna omställningen förutsätter ett utökat samarbete mellan företag. Ekeri har redan övergått till klimatneutral produktion, vilket är en milstolpe i sig, men långt ifrån en fullbordan av våra klimatmål. Nästa steg är att utveckla samarbetet kring klimatfrågor med våra leverantörer.

Ett enormt åtagande

Efter att ha etablerat en egen hållbar produktion och sett över såväl direkta som indirekta utsläpp inom Scope 1 och 2 av det internationella GHG-protokollet* blir Ekeris nästa utmaning att beräkna och utvärdera sina utsläpp inom Scope 3. Området omfattar alla övriga utsläpp som uppkommer vid tillverkning av inköpt material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor, transporter och områden utanför den egna organisationen. 

Under året ska Ekeri kartlägga sin indirekta inverkan på miljön enligt GHG-standarden för att kunna minska klimatavtrycket. Därefter börjar det långa arbetet med att tillsammans med leverantörerna hitta lösningar för att reducera den gemensamma klimatpåverkan.

Nära samarbete med leverantörer

Många av Ekeris leverantörer har redan jobbat länge med sina egna hållbarhetsfrågor och kan föregå med gott exempel, medan andra befinner sig i startgroparna. Det allra första steget mot att förverkliga Scope 3 är att inleda en diskussion med leverantörerna.

Som grund för diskussionen ligger Ekeris uppförandekod för leverantörer. Huvudleverantörerna har med hjälp av uppförandekoden informerats om Ekeris hållbarhetsmål. Leverantörerna uppmanas att arbeta med så liten miljöpåverkan som möjligt samt planera en övergång till fossilfria energikällor.

”Ekeri vill ha en hållbar affärsverksamhet samtidigt som våra kunder också kräver det. Våra huvudleverantörer har godkänt att de kan stå för samma värderingar och hållbarhetsmålsättningar som Ekeri har, och de vet att de förväntas arbeta för att mildra miljöpåverkan från sin verksamhet”, berättar Daniel Asplund, quality and after sales manager vid Ekeri.

Intern utbildning för bättre uppföljning

De nya målsättningarna medför också ett vidare arbete med hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen. Flera interna utbildningar och informationstillfällen har genomförts för att även personalen ska vara underrättade om de långsiktiga målsättningarna, samt för att öka förståelsen för allas ansvar och påverkan.

”Vi kommer i högre grad beakta hållbarhetsfrågorna i våra inköpsutbildningar för att kunna jobba för mera hållbara inköp och bättre kunna följa upp hur våra leverantörer arbetar med hållbarhet”, berättar Nina Hjulfors, procurement manager vid Ekeri.

Ekeris transportlösningar har i sig alltid främjat en hållbar transportbransch i och med fokuset på öppningsbara sidor som effektiverar transport och minskar tomkörningar. De nya hållbarhetsmålsättningarna är ambitiösa men nödvändiga för att fortsätta tillverka utomordentliga transportlösningar som tar sikte mot en hållbar framtid.


*GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol):

  • GHG-protokollet ringar in utsläpp inom tre områden (Scope 1, 2 och 3).
  • Ekeri har redan sett över Scope 1 och 2 och tar sig nu an Scope 3.
  • Scope 1 täcker direkta utsläpp från de källor Ekeri själva förfogar över, såsom den egna produktionen och fordonsanvändningen.
  • Scope 2 innefattar de indirekta utsläpp som uppstår vid tillverkning av inköpt energi.
  • Scope 3 täcker de övriga indirekta utsläpp som uppstår i leverantörsleden, såväl innan produktion som efter. Detta område sträcker sig över många led och verksamhetsområden, och inkluderar bland annat utsläpp som uppstår hos leverantörer, vid produktion av råvaror, genom avfallshantering och transporter (källa: www.ghgprotocol.org).
SENASTE NYHETERNA
KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab