Aktuellt

Ekeri klimatkompenserar – hjälper till att återställa myrmark och befrämja biodiversitet.

18.12.2023

Ekeri är ett av de första företagen i transportbranschen som kan stoltsera med en klimatneutral produktion. Företaget arbetar målmedvetet för att befrämja en hållbar transportbransch.

För att uppnå en klimatneutral produktion, har Ekeri koncernen år 2022 totalt kompenserat 147 ton CO2-utsläpp från tillverkning.

Ekeri prioriterar den biologiska mångfalden

Biologisk mångfald, det vill säga mängder av olika arter växter, djur, svampar och mikroorganismer är en helhet som kallas biodiversitet.

I Ekeri koncernen har miljö- och hållbarhet varit en av prioriteringarna i verksamheten sedan länge och det är helt naturligt att företaget går in för att klimatkompensera och samtidigt förbättra biodiversiteten.

  • Ekeri kompenserar den del utsläpp som återstår från produktionen.  Vi är nöjda över samarbetet med Hiilipörssi som genom sin verksamhet även stärker biodiversiteten. På så vis når vi flera förbättringar för miljön samtidigt. Den summa som vi har bidragit med, motsvarar de utsläpp som vi har i Scope 1 och 2, berättar Daniel Asplund, Miljö- och Hållbarhetschef på Ekeri.
Återställande av myrmark

Företaget Hiilipörssi Oy har arbetat med återställande av myrmark sedan 2018. Verksamhetsmodellen, som skapades som ett projekt av Finlands naturskyddsförbund, har drivits som ett separat företag sedan 2020.

Restaurering av myrmarker är allmänt erkänt som en av de viktigaste åtgärderna för att bromsa den globala uppvärmningen inom den så kallade markanvändningssektorn. Myrmarker är trots allt Finlands i särklass största koldioxidlager, och utdikningen av skogar innebär att enorma mängder koldioxid läcker ut från utdikade myrmarker varje år.

Kompensation som har betydelse

Det som spelar roll för den globala uppvärmningen är hur mycket kol som finns i atmosfären. På lång sikt är det därför nödvändigt att skydda detta enorma koldioxidlager eller torv.

Dikade myrar har i genomsnitt ett koldioxidutsläpp på 5 500 kg/ha per år, vilket förhindras genom återställandet, men enligt principen om säkerhetsfaktor räknas endast hälften dvs. 2 775 kg koldioxid till kompensationen.

När ett kärr återställs skyddas det antingen genom ett ELY-beslut eller på annat sätt för att säkerställa att kärrets hydrologi inte påverkas. Om Finland inte förändras radikalt när det gäller regnmängden, är återställandet en klimatåtgärd som kommer att pågå i hundratals – förhoppningsvis tusentals – år.

Myrträsket i Ilomants

Ekeris kompensation är inriktad på det lilla och stora Piitsonsuo träsk i Ilomants. Platsen är också utmärkt för att öka den biologiska mångfalden och rena vatten.

Myren är en bra plats för restaurering eftersom man kan åka dit och själv se hur kompensationen har gjorts.

Det närliggande Kesonsuo-kärret är ett stort skyddat område och på så sätt kommer restaureringen att stärka bevarandet och reproduktionen av kärrarterna i området. Insekter kommer att vara de första att återvända med vattnet, och med dem fåglar. Fågelarter som gulärla, grönbena och småspov kommer att vara en av de första som gynnas av restaureringen.

Återställande av myrar är en verksamhet som inte skulle genomföras under några omständigheter utan särskild finansiering. I praktiken betyder det här att Ekeri går in med en summa pengar som ska bidra till att kunna återställa myren och stoppa koldioxidläckaget. Det handlar om tex kostnaden för maskiner och annat arbete som krävs för att återställa myren.

SENASTE NYHETERNA
KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab