Ajankohtaista

Ekerin päästökompensaatio – autamme soiden ennallistamisessa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

18.12.2023

Ekeri on yksi ensimmäisistä kuljetusalan yrityksistä, jonka tuotanto on ilmastoneutraalia. Yritys toimii määrätietoisesti kestävän kuljetusalan edistämiseksi.

Saavuttaakseen ilmastoneutraalin tuotannon Ekeri-konserni on kompensoinut yhteensä 147 tonnia tuotannon CO2-päästöjä vuoteen 2022 mennessä.  

Ekeri priorisoi biologista monimuotoisuutta

Biologinen monimuotoisuus, eli kasvien, eläinten, sienten ja mikro-organismien eri lajien moninaisuus, on kokonaisuus, joka tunnetaan nimellä biodiversiteetti.

Ekeri-konsernissa ympäristövastuu ja kestävä kehitys ovat jo pitkään olleet yksi liiketoiminnan painopisteistä, ja siten on täysin luonnollista, että yritys on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen kompensointiin sekä luonnon monimuotoisuuden parantamiseen.

  • Ekeri kompensoi tuotannostaan jäljelle jäävät päästöt. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Hiilipörssin kanssa, joka toiminnallaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Näin saavutamme samanaikaisesti useita ympäristöparannuksia ja panostuksemme määrä vastaa Scope 1:n ja 2:n päästöjemme määrää, sanoo Ekerin ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Daniel Asplund.
Suoalueiden ennallistaminen

Hiilipörssi Oy on työskennellyt suon ennallistamisen parissa vuodesta 2018 lähtien. Suomen luonnonsuojeluliiton projektina syntynyt toimintamalli on toiminut erillisenä yrityksenä vuodesta 2020 lähtien.

Soiden ennallistaminen on laajalti tunnustettu yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi niin sanotulla maankäyttösektorilla. Suot ovat nimittäin Suomen ylivoimaisesti suurin hiilivarasto, ja ojitetuilta soilta karkaa2 vuosittain valtavia määriä hiilidioksidia.

Kompensaatio, jolla on merkitystä

Ilmaston lämpenemisen kannalta olennaista on se, kuinka paljon hiiltä ilmakehässä on. Pitkällä aikavälillä on siis suojeltava tätä valtavaa hiilidioksidivarastoa eli turvetta.

Laskennassa käytetään turpeen keskimääräistä hajoamista, joka on hyvin dokumentoitu tutkimuksissa. Ojitetuilta soilta vuotaa ilmakehään keskimäärin 5 500 kg/ha hiilidioksidia vuodessa. Ennallistamalla ehkäistään tämä hiilidioksidivuoto, mutta kompensaatioksi lasketaan varmuuskerroinperiaatteen mukaan vain puolet eli 2 775 kg hiilidioksidia.

Kun suo ennallistetaan, se suojataan joko ELY-päätöksellä tai muilla keinoin sen varmistamiseksi, että suon hydrologiaan ei myöhemmin puututa. Ellei Suomi muutu radikaalisti sateiden suhteen, ennallistaminen on ilmastotoimi, joka kestää satoja – toivottavasti tuhansia – vuosia.

Suot Ilomantsissa

Ekerin kompensaatio kohdistuu Ilomantsissa sijaitseville Pieneen ja Isoon Piitsonsuohon. Kohde on myös erinomainen luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen ja veden puhdistamiseen.

Suo on hyvä paikka ennallistamiselle, koska sinne voi mennä itse katsomaan miten kompensaatio on toteutettu.

Läheinen Kesonsuo on laaja suojelualue, joten ennallistaminen vahvistaa alueen suolajiston säilymistä ja lisääntymistä. Hyönteiset palaavat ensimmäisinä veden mukana, ja niiden mukana myös linnut. Lintulajit, kuten keltavästäräkki, liro ja pikkukuovi, ovat ensimmäisiä, jotka hyötyvät ennallistamisesta.

Suon kunnostaminen on toimintaa, jota ei missään tapauksessa toteutettaisi ilman erityistä rahoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ekeri antaa rahasumman suon ennallistamiseen ja hiilivuodon pysäyttämiseen. Tämä sisältää koneiden ja muiden suon ennallistamiseen tarvittavien töiden kustannukset.

TUOREIMMAT UUTISET
OTA YHTEYTTÄ

Oletko kiinnostunut kuulemaan, mitä mahdollisuuksia tuotteemme tarjoavat juuri sinulle?

© 2024 Ekeri Oy