Warning: array_map(): Expected parameter 2 to be an array, bool given in /home/www/ekeriwbusr/public_html/wp-content/themes/ekeri/content-single-news-post.php on line 26

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/www/ekeriwbusr/public_html/wp-content/themes/ekeri/content-single-news-post.php on line 26

Ekeri får pris för sitt hållbarhetsarbete

10.10.2022

Vi kan stolta berätta att Ekeri har erhållit Jakobstadregionens hållbarhetspris för sitt aktiva arbete för att minska sin miljöpåverkan. Detta var första gången ett hållbarhetspris delades ut i regionen.

I motiveringen till priset beskrevs Ekeri som branschföregångare med sitt engagemang för hållbar utveckling. Den klimatneutrala fabriken i Kållby framhölls som en förebild såväl regionalt som i Norden.

Den klimatneutrala fabriken

Ekeris hållbarhetsarbete sträcker sig tillbaka till 1980-talet då de första målsättningarna utformades, men det senaste målet för en klimatneutral fabrik var ett särskilt ambitiöst åtagande.

Arbetet för en klimatneutral fabrik påbörjades 2007 då vi övergick till uppvärmning med flis. Under de senaste åren har vi lyckats minska el- och bränsleförbrukningen samt övergått till att uteslutande använda grön el.

Ekeri har genomgått en utvärderingsprocess i enlighet med The Greenhouse Gas Protocol (GHG), världens mest använda standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser, för att bättre kunna se över våra utsläpp. Med GHG-protokollet som verktyg har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska och kompensera miljöpåverkan. Därmed är Ekeri ett av de första företagen såväl i regionen som i sin bransch som kan stoltsera med en klimatneutral produktion.

Arbetet fortsätter

Vårt klimatengagemang fortsätter genom att vi erbjuder flexibla, klimatsmarta och slitstarka transportlösningar. Den senaste tillökningen inom transportenheter, High Capacity Transport Module 16 är ett bra exempel på detta. Med hjälp av Module 16 och dylika transportlösningar med stor lastkapacitet minskas transportindustrins klimatpåverkan, då mera gods kan fraktas per resa och möjligheterna att ta returlaster förbättras.

Arbetet för en mer miljövänlig transportindustri fortsätter!


Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia har instiftat ett nytt regionalt hållbarhetspris, i enlighet med den regionala klimatstrategin, för att inspirera och skapa engagemang samtidigt som man premierar de goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen på olika nivåer. Hållbarhetspriset ges ut årligen till en person, ett företag/samfund/organisation samt till ett kommunalt initiativ. Regionens invånare gavs möjlighet att nominera kandidater till respektive kategori.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Asplund
E-post: daniel.asplund@ekeri.fi
Telefon: +358 (0)6 7887 415

SENASTE NYHETERNA
KONTAKTA OSS

Vill du ta reda på vilken lösning som passar dig bäst?

© 2024 Ekeri Ab