Aktuellt

Ekeri samarbetar med PNO för reducerade koldioxidutsläpp

25.8.2023

Ekeris arbete för en hållbarare transportindustri fortsätter genom att beräkna och redovisa de indirekta utsläppen som uppstår innan vår klimatneutrala produktion. En hållbarare transportindustri förutsätter ett nära arbete med våra samarbetspartner.  Därför är vi stolta över att fördjupa vårt samarbete med uthyrningsföretaget PNO.

Ekeri ligger i framkant inom vår bransch när det kommer till att redovisa och ansvara för de utsläpp som produktionen och våra processer medför. Under den långa tid vi arbetat för en hållbarare tillverkning av transportenheter har vi lyckats kartlägga och kompensera för våra direkta utsläpp med vägledning av det internationella GHG protokollet1, Scope 1 och 2. Vår fabrik i Finland är numera koldioxidneutral och vi har tagit oss an det ambitiösa målet att redogöra för de indirekta utsläppen inom Scope 3.

Uthyrningsföretaget PNO erbjuder Nordens största utbud av kort- och långtidshyrning av trailers och har valt att köpa in Ekeris trailers till sin uthyrningsflotta. Det faktum att Ekeris enheter är tillverkade i en klimatneutral fabrik stöder PNO:s arbete att minska sina utsläpp, vilka till 98 % är indirekta och sker innan och efter deras tjänsteleverans. Tilllsammans med PNO har Ekeri gjort en utförlig utredning och redovisning av de indirekta utsläppen vilket underlättar båda företagens hållbarhetsarbete.

”Vi på PNO är mycket stolta över att samarbeta med Ekeri för att identifiera sätt att minska vår miljöpåverkan. Eftersom majoriteten av våra koldioxidutsläpp kommer från vår trailerupphandling är det viktigt att främja samarbete i hela vår värdekedja. Tillsammans med Ekeri har vi en tydlig bild av våra Scope 3-utsläpp. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete som pionjärer i branschen.”
– Petteri Heino, Country Director för PNO Finland

Ekeri är mycket tacksamma för alla samarbeten vi har med våra leverantörer och kunder. PNO har likt Ekeri insett att vi måste arbeta tillsammans för att effektivt minimera vår inverkan på miljön. Tillsammans främjar vi en hållbarare tillvaro för framtida generationer.


1. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) ringar in utsläpp inom tre områden (Scope 1, 2 och 3). Scope 1 och 2 täcker direkta utsläpp från de källor företaget själva förfogar över och även de indirekta utsläpp som uppstår vid tillverkning av inköpt energi.  Scope 3 täcker de övriga indirekta utsläpp som uppstår i leverantörsleden, såväl innan produktion som efter. Detta område sträcker sig över många led och verksamhetsområden, och inkluderar bland annat utsläpp som uppstår hos leverantörer, vid produktion av råvaror, genom avfallshantering och transporter (källa: www.ghgprotocol.org).

SENASTE NYHETERNA

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av vilka möjligheter våra produkter kan ge just dig?

© 2024 Ekeri Ab