Aktuellt

Ekeri Ab tilldelas ISO 45001-certifikatet för förbättrad arbetssäkerhet

29.06.2022

Arbetet som Ekeri Ab bedriver för att förbättra arbetssäkerheten har belönats med ISO 45001-certifikatet, ett beprövat ledningssystem som används för att säkra arbetshälsan och förebygga faror på arbetsplatser världen över.

– För oss är det viktigt att arbetstagarna känner sig trygga. Det får inte finnas några risker förknippade med verksamheten, säger kvalitets- och eftermarknadschef Daniel Asplund om bakgrunden till Ekeris säkerhetsarbete.

Ekeri har rankats väldigt högt i självbedömningsformuläret SAQ som används för att mäta hållbarhetsarbetet inom fordonsindustrin. De poängsattes med 86 % på en skala från 0–100, medan medeltalet inom branschen i Finland ligger på 50 % och i hela världen på 69 %.

MED FN:S GLOBALA MÅL I FOKUS

När det gäller hållbarhet och ansvarsfullhet arbetar Ekeri för att uppnå FN:s globala målsättningar. Siktet är inställt på att vara ledande inom branschen samtidigt som det är frågor som också kunderna prioriterar högt.

– På samma sätt som kvalitet länge beaktas i kundernas upphandlingar uppmärksammas nu även hållbarhet, arbetsmiljö och personalens välmående i allt högre grad, säger Asplund.

En annan orsak till att företaget kontinuerligt förbättrar säkerheten är för att locka till sig nya arbetstagare.

– En av våra målsättningar är att Ekeri ska vara en attraktiv arbetsplats som människor söker sig till. Därför är det nödvändigt med genomtänkta rutiner.

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ENGAGERADE ARBETSTAGARE

Säkerhetsarbetet på Ekeri handlar i första hand om att eliminera enskilda riskfaktorer, till exempel hantering av farliga kemikalier. Det görs i första hand genom förebyggande åtgärder.

– Först gäller det att identifiera riskerna. Sedan görs en riskbedömning och om det behövs ändrar vi arbetsmetoderna för att avlägsna riskerna.

Enligt Asplund är det framför allt engagerade arbetstagare som krävs för att skapa en säker arbetsplats.

– Det är arbetstagarna som känner till arbetsplatsen bäst och som kan rapportera om de upptäcker risker i arbetet, förklarar Asplund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Asplund
E-post: daniel.asplund@ekeri.fi
Tel. 06 7887 415

SENASTE NYHETERNA

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av vilka möjligheter våra produkter kan ge just dig?

© 2023 Ekeri Ab